Pobierz najnowszą wersję systemu Petra24

POBIERZ

Wprowadzanie kosztów

W celu zarejestrowania dokumentu, należy w oknie zdarzeń gospodarczych wybrać opcję Dodaj. W przypadku gdy dokument jest już wstępnie wprowadzony za pośrednictwem modułu WRD, należy wybrać Popraw, a następnie na pozycjach dokumentu wybrać Dodaj.

 

 

Po wciśnięciu Dodaj pokaże się drzewo zdarzeń gospodarczych. Podczas wyboru pierwszej pozycji decydujemy, czy wprowadzany dokument jest w grupie zakupu, sprzedaży czy jest to dokument księgowy. Np. wybierając zakup paliwa, rozpoczniemy wprowadzać dokument zakupowy. Przy kolejnej pozycji do wyboru z drzewa zdarzeń zostaną udostępnione zdarzenia możliwe podczas zakupu (np. zakup materiałów eksploatacyjnych, ale nie sprzedaż fiskalna). Wpisz w oknie szukaną frazę i wybierz z drzewa zdarzeń.

Wpisz we właściwe pola podstawowe dane z dokumentu – numer, daty, kontrahent.

Wprowadź pozycje zakupowe.