Pobierz najnowszą wersję systemu Petra24

POBIERZ

Cennik systemu Petra24

Usługa Jednostkowa cena netto
Zmiana numeracji faktur sprzedaży 150 zł
Przygotowanie raportów i wydruków wg indywidualnego wzoru od 150 zł
Moduł Jednostkowa cena netto
Magazyn 50 zł/m-c

 

Moduł Magazyn pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej w systemie Petra24, przeprowadzania inwentaryzacji, kompletacji produktów, wyceny transakcji itp.

Pozycja Jednostkowa cena netto
Opłata za każdego dodatkowego użytkownika 50 zł/m-c
Skonfigurowanie praw dostępu dla jednego użytkownika (opłata jednorazowa; w tym zmiana praw, np. ograniczenie, rozszerzenie) od 150 zł
Moduł Jednostkowa cena netto
Umowy z kontrahentami 50 zł

 

Umowy z kontrahentami pozwalają na cykliczne generowanie faktur sprzedaży przy założeniu stałych schematów fakturowania na przestrzeni czasu.

Moduł Jednostkowa cena netto
KPiR, Ryczałt ewidencjonowany, w tym Sprzedaż 50 zł/m-c

 

Dla firm niekorzystających z usług księgowych Biura Petra oferujemy moduł finansowo-księgowy do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczania jednoosobowej działalności gospodarczej. Moduł umożliwia m.in. wystawianie dokumentów sprzedaży, prowadzenie rozrachunków, wysyłkę deklaracji podatkowych, import wyciągów bankowych i eksport paczek przelewów do banku.

Cena dotyczy dostępu do Petra24 dla jednego unikatowego użytkownika, tzn. jeden login i hasło umożliwiające jednoczesną pracę jednego użytkownika, przy czym ten sam użytkownik może logować się w różnym czasie z różnych miejsc, np. z biura i z domu lub z innego dowolnego miejsca.

Moduł Jednostkowa cena netto
Pełna księgowość 100 zł/m-c
Sprzedaż (zintegrowany z modułem Księgowość) 50 zł/m-c

 

Dla firm niekorzystających z usług księgowych Biura Petra oferujemy moduł finansowo-księgowy do samodzielnego prowadzenia i rozliczania pełnej księgowości. Moduł zintegrowany jest z modułem Sprzedaż, który umożliwia m.in. wystawianie dokumentów sprzedaży, prowadzenie rozrachunków, wysyłkę deklaracji podatkowych, import wyciągów bankowych, eksport paczek przelewów do banku i analizę sytuacji finansowej firmy.

Cena dotyczy dostępu do Petra24 dla jednego unikatowego użytkownika, tzn. jeden login i hasło umożliwiające jednoczesną pracę jednego użytkownika, przy czym ten sam użytkownik może logować się w różnym czasie z różnych miejsc, np. z biura i z domu lub z innego dowolnego miejsca.

Moduł Jednostkowa cena netto
Kadry płace 50 zł/m-c

 

Dla firm niekorzystających z usług kadrowo-płacowych Biura Petra oferujemy moduł kadrowo-płacowy, który dostarcza narzędzia pomocne w samodzielnym zarządzaniu pracownikami, np. zestawienie przepracowanych godzin, wykorzystanie urlopów, wskaźniki zatrudnienia, aktywne szablony pism kadrowych z możliwością wydruku bezpośrednio z programu.

Cena dotyczy dostępu do Petra24 dla jednego unikatowego użytkownika, tzn. jeden login i hasło umożliwiające jednoczesną pracę jednego użytkownika, przy czym ten sam użytkownik może logować się w różnym czasie z różnych miejsc, np. z biura i z domu lub z innego dowolnego miejsca.