Zakres usług w pełnej księgowości

Zakres usług księgowych świadczonych przez Biuro Petra:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego
 • rozliczenia podatku dochodowego
 • rozliczenia w zakresie podatku VAT
 • generowanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • reprezentowanie podatników przed US, ZUS związane z obsługiwaną działalnością

 

Na życzenie Klienta oferujemy także usługi dodatkowe:

 • wyprowadzenie zaległości księgowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, NBP
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych w ciągu roku obrachunkowego, np. do banku
 • wsparcie przy aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym
 • usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania
 • reprezentowanie klientów przed US, ZUS nie związane z obsługiwaną działalnością oraz przed innymi instytucjami
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (bezpłatne dla naszych stałych Klientów)

Szybki kontakt