Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

Zakres usług w pełnej księgowości

Zakres usług księgowych świadczonych przez Biuro Petra:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego
  • rozliczenia podatku dochodowego
  • rozliczenia w zakresie podatku VAT
  • generowanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • reprezentowanie podatników przed US, ZUS związane z obsługiwaną działalnością

 

Na życzenie Klienta oferujemy także usługi dodatkowe:

  • wyprowadzenie zaległości księgowych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, NBP
  • opracowanie zakładowego planu kont
  • opracowanie polityki rachunkowości
  • przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych w ciągu roku obrachunkowego, np. do banku
  • wsparcie przy aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym
  • usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania
  • reprezentowanie klientów przed US, ZUS nie związane z obsługiwaną działalnością oraz przed innymi instytucjami
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (bezpłatne dla naszych stałych Klientów)

Szybki kontakt