Обслуживание клиентов:

+48 664 245 691

kontakt@biuropetra.pl

Цены

Książka, RyczałtSamozatrudnionydo 30 dokumentów80-100 dokumentów200-250 dokumentów
Klasyczne Biuro150,00 zł200,00 zł400,00 zł800,00 zł
- dodatkowy dokument--- 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł
Nowoczesna Firman150,00 zł180,00 zł360,00 zł720,00 zł
- dodatkowy dokument---3,60 zł 3,60 zł3,60 zł

40 dokumentów w modelu Klasyczne Biuro

200zł + (10x4zł) = 200zł + 40zł = 240zł

120 dokumentów w modelu Nowoczesna Firma

945zł + (20×7,20zł) = 945zł + 144zł = 1089zł 111111

 

Podane ceny są cenami netto za miesiąc obsługi – należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.
Ceny obejmują dostęp do systemu Petra24 oraz wysyłkę Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_Vat –  zobacz, co jeszcze.

Ceny w modelu Nowoczesna Firma to 10% mniej od cen w modelu Klasyczne Biuro – poznaj różnicę.

 

Dokument, to inaczej dowód księgowy, czyli każdy dokument podlegający księgowaniu:
faktury sprzedażowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, listy płac, noty księgowe itp.

Dodatkowe dokumenty mogą zostać rozliczone do 6 miesięcy wstecz.

Pakiet samozatrudniony (niezależnie od modelu):

  • do 10 dokumentów,
  • brak pracowników,
  • brak dokumentów walutowych oraz zagranicznych.

 

Cennik uzupełniający Ceny netto
Opłata za różnicę kursowąrozumianą jako powstałą w wyniku pojedynczej zapłaty za jeden dokument walutowy (opłata obejmuje wyliczanie różnicy kursowej wynikającej z prowadzenia rachunku walutowego) 3 zł / różnicę
Opłata za nieterminowe dostarczenie/wprowadzenie dokumentów – dostarczenie dokumentów z danego miesiąca po terminie wskazanym  w Regulaminie lub w Umowie, umożliwiające ich rozliczenie w danym cyklu podatkowym, tj. nie powodujące konieczności sporządzania korekt deklaracji podatkowych od 1 zł do 3 zł / dokument

 

Księgowe zamknięcie roku, czyli sporządzenie zaznania rocznego wyłącznie na bazie rozliczanej przez Biuro Petra działalności gospodarczej, nie wiążę się z dodatkową opłatą. Jeżeli do rozliczenia dochodzą inne czynniki, np. dodatkowe źródła dochodów, rozliczenie ze współmałżonkiem, ulgi – nasi klienci otrzymują zniżkę.

 

Podane ceny główne dotyczą dostępu do systemu Petra24 dla jednego użytkownika, tzn. jeden login i hasło umożliwiające jednoczesną pracę tylko jednego użytkownika, przy czym ten sam użytkownik może logować się w różnym czasie z różnych miejsc, np. z biura i z domu lub z innego dowolnego miejsca.
Interesuje Cię dodanie użytkowników, prowadzenie magazynu, indywidualne dostosowanie systemu, raporty dedykowane itp. – czytaj więcej.

 

Biuro Petra zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi księgowej – obniżenia lub podwyższenia opłaty za obsługę księgową, m.in. w następujących przypadkach:
– sprzedaż masowa, np. sklepy internetowe, integracje B2B, kasa lub drukarka fiskalna,
– obsługa dokumentów walutowych,
– występowanie w działalności firmy operacji wymagających większego nakładu pracy księgowej, np. wycena produkcji, rozdzielniki kosztów,
– ponadstandardowe wymagania klienta, np. prowadzenie księgowości zarządczej, księgowość projektów UE.

 

asdtest 1test 1
test 1test 1test 1test 1test 1
fgjtest 1test 1
test 1test 1test 1test 1test 1
test 1test 1test 1test 1test 1

 

test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2
test 2test 2

Узнай о цене!

Zapytaj o cenę

Firma

Imię i nazwisko


Adres e-mail

Telefon kontaktowy


Rodzaj księgowości

Model współpracy

Miesięczna ilość dokumentów księgowych (średnio, sezonowo, szacunkowo):

Liczba pracowników na umowę o pracę:


w tym - ilosć dokumentów walutowych:

Liczba zleceniobiorców ze składkami ZUS:


Dodatkowe informacje:

Liczba zleceniobiorców bez składek ZUS (w tym dzieła, studenci):