Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

POBIERZ

Import wyciągów bankowych

Przygotuj plik z wyciągiem do wprowadzenia
– wyeksportuj z systemu bankowego e-wyciąg w formacie mt940 oraz PDF
– zapisz je na dysku pamiętając, że plik PDF w momencie przeniesienia do Petrs24 zniknie z Twojego komputera

W menu Rozrachunki wybierz Bank, a następnie dodaj nowy wyciąg na właściwym koncie


Kliknij Wykonaj i Importuj wyciąg bankowy i wskaż pobrany wcześniej z banku plik

 

 

Po wykonaniu importu wszystkie operacje z zaimportowanego wyciągu pojawią się w zakładce Operacje bankowe.

Przy imporcie pierwszych wyciągów operacje bankowe zazwyczaj zapisane są kolorem czerwonym, co oznacza, że nie został jeszcze przypisany do nich kontrahent. Podobnie dzieje się, gdy pojawia się pierwsza płatność związana z nowym kontrahentem.

Po poprawnym przyporządkowaniu kontrahenta, system przy imporcie kolejnych wyciągów rozpozna numer konta i sam przyporządkuje kontrahenta do operacji. Wtedy takie pozycje zapisane będą kolorem zielonym.