Pobierz najnowszą wersję systemu Petra24

POBIERZ

Zestawienia i analizy

Filtr czasowy

Sortowanie

Wyszukiwanie

Zaznaczanie

Grupowanie wg kolumny

Zapis w PDF

Zapis w arkuszu kalkulacyjnym

 

otwórz Dokumenty sprzedaży
wybierz okres czasowy – ustaw parametry filtrowania, np. bieżący rok lub poprzedni miesiąc
na zestawieniu dokumentów sprzedaży zaznacz dowolne pole w kolumnie Kontrahent

kliknij Dane – Grupuj wg kolumny – gotowe!

Teraz masz zestawienie ilościowe i wartościowe sprzedaży dla poszczególnych kontrahentów w wybranym okresie

Pamiętaj! Analogiczne analizy można robić na dowolnych zestawieniach, np.:

  • analiza wydatków na reklamę – grupowanie dokumentów kosztowych wg kolumny Zdarzenie gospodarcze
  • analiza odbiorców pod kątem zaległych płatności – grupowanie należności wg kolumny Kontrahent

Wypróbuj także możliwości jakie daje połączenie kilku narzędzi analizy podręcznej w Petra24,
np. grupowanie z sortowaniem, zaznaczaniem i kopiowaniem do arkusza kalkulacyjnego.