Pobierz najnowszą wersję systemu Petra24

POBIERZ

System ERP – moduły i funkcjonalności

System Petra24 został zbudowany w oparciu o platformę Destiny, która umożliwia dostarczanie do Klienta systemu wspomagającego zarządzanie „uszytego na miarę” pod aktualne jego potrzeby, z możliwością rozwoju w przyszłości.

Dzięki technologii komponentowej z tego samego narzędzia można korzystać w małej firmie, np. do fakturowania i rozrachunków, jak i w podmiocie, który m.in.:

 • prowadzi gospodarkę magazynową,
 • korzysta z integracji w ramach eCommerce,
 • rozlicza produkcję wg MPK,
 • zarządza własną flotą,
 • ma potrzebę używania systemu w rożnych wersjach językowych.

 

Umów się na prezentację naszych rozwiązań!

 • FK – finanse i księgowość
 • Kadry i płace
 • Sprzedaż i Fakturowanie
 • WMS (Gospodarka magazynowa)
 • Należności i windykacja
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • Logistyka i Zakupy
 • Flota i Transport
 • WRD (Wstępny Rejestr Dokumentów – eKancelaria)
 • WorkFlow – obieg dokumentów
 • CRM – wsparcie obsługi klienta
 • TMS (System zarządzania zadaniami, np. obsługi zgłoszeń)
 • obsługa faktur zaliczkowych, walutowych proforma, korekt zbiorczych, kasy fiskalnej
 • wystawianie faktur z WZ lub zamówień
 • wystawianie faktur do umów stałych, wg polityki cenowej, rabatowej, limitów
 • wysyłka e-faktur (EDI)
 • obsługa wielu punktów sprzedaży
 • import faktur, rejestrów sprzedaży
 • analizy sprzedaży – wyniki, trendy, sezonowość
 • wsparcie zarządzania zespołem handlowym
 • wielooddziałowe prowadzenie magazynów
 • obsługa magazynów zewnętrznych
 • automatyczne przesunięcia MM
 • analizy obrotów towarami
 • składy celne – naliczanie akcyzy
 • analiza zyskowności sprzedaży towarów (ABC)
 • wiekowanie dostaw
 • generowanie not odsetkowych
 • raporty historii sprzedaży i płatności kontrahenta
 • obsługa limitów kredytowych
 • kontrola przeterminowania faktur
 • raporty zadłużeń klientów wg założonych kryteriów
 • zestawienia należności i zobowiązań
 • prowadzenie kas i rachunków bankowych
 • terminale płatnicze
 • importy wyciągów bankowych
 • importy z Przelewy24, PayPal, PayU, DotPay itp.
 • eksport przelewów bo banku
 • rozliczanie zaliczek pracowniczych
 • środki pieniężne w drodze, kompensaty
 • generowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, potwierdzenia sald
 • wiekowanie należności i zobowiązań
 • zautomatyzowanie procesu składania zamówień
 • kontrola zamówień pod kątem kryteriów przypisanych do towaru i/lub dostawcy
 • system powiadomień o stanach magazynowych, zmianach, brakach, statusach zamówień
 • zarządzanie flotą pojazdów
 • planowanie transportu towarów
 • przydzielanie dostaw do pojazdów i kierowców
 • kontrola wymagań transportowych towaru
 • integracja z modułem kadrowym
 • projektowanie obiegu dokumentów
 • książka korespondencyjna
 • aplikacja mobilna Petra24
 • WRD (Wstępny Rejestr Dokumentów) – eKancelaria
 • elektroniczne archiwum – skany/PDF/zdjęcia dokumentów źródłowych:
  – faktury
  – zamówienia
  – specyfikacje
  – dokumentacja techniczna
  – dokumenty kadrowe
  – umowy z kontrahentami
  – korespondencja wychodząca i przychodząca
 • CRM
 • TMS – system zarządzania zadaniami, system obsługi zgłoszeń
 • analiza centrów kosztowych i przychodowych
 • raporty dynamiczne, dedykowane
 • duże możliwości analizy podręcznej – filtry, wyszukiwania, zaznaczania, sortowania, grupowanie po kolumnach, kopiowanie do arkusza

Ponadto:

 • zarządzanie dostępem i prawami użytkowników
 • historia operacji
 • odzyskiwane przypadkowo usuniętych danych

oraz

 • integracje z innymi systemami (API)
 • B2B