Pobierz najnowszą wersję systemu Petra24

POBIERZ

Poruszanie się w programie

Jak sprawnie wprowadzać dokumenty, szybko wyszukać kontrahenta, łatwo analizować zestawienia?
Tu dowiesz się, jak korzystać z Petra24 według własnych potrzeb i wymagań

Poniższe opisy są uniwersalne dla całego systemu Petra24. Tak samo wyszukasz czy posortujesz faktury dla konkretnego odbiorcy z ostatniego kwartału, jak i pozycje w katalogu towarów i usług, a kontrahenta znajdziesz po dowolnej informacji z nim związanej.

Co chcesz zrobić – wystawić fakturę, wysłać wezwanie do zapłaty czy zmienić adres firmy? Wybierz z głównego menu lub z ikonek na pulpicie.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz książkę przychodów i rozchodów, czy pełną księgowość albo masz magazyn i zatrudniasz pracowników, po zalogowaniu się do Petra24 wyświetla się główne okno programu z menu zawierającym wszystkie skonfigurowane dla Ciebie opcje.

Najczęściej wybierane zestawienia i katalogi dostępne są przez ikony na pulpicie Petra 24.

Główne okno systemu Petra24

Uruchamiane opcje pokazywane są na odpowiednio zatytułowanych zakładkach, pomiędzy którymi możesz swobodnie przechodzić, bez konieczności zamykania poprzednich. Dzięki temu możesz wygodniej analizować i porównywać dane z różnych źródeł lub okresów w tym samym czasie, np. porównanie miesięcznych obrotów w kwartale – otwierasz trzy zakładki ze sprzedażą, na każdej filtrujesz odpowiedni miesiąc i porównujesz podsumowania zestawień. To samo możesz zrobić dla konkretnego klienta wyszukując jego dane na zestawieniu sprzedaży.

Chcesz zamknąć zakładkę – kliknij na niej X. Wszystkie zakładki zamykają się automatycznie przy wyjściu z programu.
Chcesz wrócić na pulpit z głównymi ikonami – kliknij w ikonkę Petra po lewej stronie, przed zakładkami.