Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

Ochrona danych osobowych

Biuro Petra przykłada dużą wagę do ochrony wszystkich danych swoich Klientów. Zapewniamy, że zarówno dane finansowe, jak i osobowe, traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów.

 

W związku z wymogami RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy o zapozanie się z poniższą treścią.

Klauzula informacyjna dla pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców:
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych pracowników oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych z naszą firmą jest Biuro Petra.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.
 3. Osoby wymienione w p. 1 posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami, jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w naszej firmie jest Biuro Petra.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji.
 3. Osoby wymienione w p. 1 posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna Klientów Biura Petra:
(zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych Klienta oraz jego pracowników pozostaje firma Klienta, a Biuro Petra jest jedynie procesorem powierzonych mu danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia ofert i nawiązania współpracy, realizacji usług księgowych i kadrowo-płacowych, prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizacji obsługi przez Biuro Obsługi Klienta oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Do realizacji usług księgowych oraz kadrowo-płacowych niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

 

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Jak działamy
 • Dołącz do naszego zespołu
 • SŁOWNICZEK

  Biuro Petra – Petra Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy Pl. Matejki 20/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346645, NIP: 9291821389, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł; mail do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych: info@biuropetra.pl

  Klient – obecny oraz potencjalny klient lub kontrahent Biura Petra

  ———————-

  Informacja o środkach ochrony i zabezpieczenia danych

  Pobierz tutaj

Szybki kontakt