Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajduje się tzw. FAQ – odpowiedzi na pytania, które mogą pojawiać się u osób, które właśnie nas poznają.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi, a jeśli nie znajdziesz tam interesujących Cię informacji,
napisz lub zadzwoń do nas!

 

Rozliczanie ilości dokumentów zaksięgowanych w danym miesiącu następuje na koniec miesiąca, w którym złożona została deklaracja podatkowa za ten miesiąc.

Co to oznacza w praktyce? – dokumenty i operacje dotyczące stycznia, podatkowo będą rozliczone w lutym, więc na koniec lutego będzie rozliczona ilość dokumentów księgowych ze stycznia i wówczas doliczona zostanie adekwatna opłata za dodatkowe dokumenty.

Do puli dokumentów z danego miesiąca wchodzą także dokumenty z wcześniejszych okresów, które zostały zaksięgowane dopiero w bieżącym miesiącu, a także takie, które dotyczą wcześniejszych okresów, ale z różnych przyczyn nie zostały rozliczone wcześniej, np. w wyniku doksięgowania i korekt.

Nie, w takich przypadkach każdy dokument powyżej limitu określonego w abonamencie wiąże się z opłatą za dodatkowe dokumenty (inną dla księgowości uproszczonej i dla pełnej), a nie automatycznym przeskokiem do wyższego przedziału cenowego.
Oznacza to, że przy np. 74 szt. dokumentów naliczona będzie opłata za abonament do 30 dokumentów oraz dodatkowa opłata za 44 dokumenty. W przypadku przekroczenia 80 dokumentów automatycznie liczony jest abonament do 100 dokumentów, ponieważ jest to bardziej opłacalne dla Klienta.

Przykłady wyliczania opłaty za dodatkowe dokumenty znajdują się pod cennikiem.

Pracujemy nad tym! Już wkrótce możliwy będzie dostęp do systemu Petra24 przez urządzania mobilne.

Najprawdopodobniej w IV kwartale 2019 roku udostępnimy naszym klientom aplikację współdziałającą z naszym systemem z poziomu Androida lub IOS’a.

Tak, Petra24 umożliwia wystawianie faktur proforma oraz szybkie przekształcanie ich we właściwe dokumenty sprzedaży.

Tak, Petra24 umożliwia wystawianie faktur zaliczkowych oraz sprawne ich rozliczanie na ostatecznym dokumencie sprzedaży.

Nasze działania obejmują co do zasady następujący zakres:

  • udzielanie podatnikom informacji z zakresu ich obowiązków podatkowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, zeznań i deklaracji podatkowych,
  • reprezentowanie podatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej.

Wyjaśnienia z klientami dotyczą spraw stricte związanych z księgowaniem, ustawą o rachunkowości i z dokumentami klientów w zakresie ich działalności obsługiwanej przez Biuro Petra. Część konsultacji, która wykracza poza podstawowy zakres mieszczący się w ramach opłaty za usługi księgowej, może podlegać dodatkowej opłacie. W takich przypadkach Klient jest informowany wcześniej o warunkach, cenie i terminie takiej dodatkowej usługi.

Rozmawiamy także z przedsiębiorcami o możliwościach wsparcia ich działalności przez system Petra24, a także o optymalizacji pod kątem rachunkowości zarządczej w firmie. Jesteśmy chętni do rozważania technicznych możliwości  współpracy, np. automatyzacji procesów wymiany danych i dokumentów.

W zakresie konsultacji i doradztwa polegającego na wyjaśnianiu przepisów podatkowych, na przedstawianiu możliwości i opcji postępowania oraz ich konsekwencji – odsyłamy do podmiotów do tego uprawnionych, tj. doradców podatkowych (z listy Krajowej Rady Doradców Podatkowych), adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów. Na życzenie Klienta możemy polecić specjalistów, z którymi współpracujemy w tym zakresie.

Zainteresowanych wyjaśnieniami odnośnie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce odsyłamy także do KISKrajowa Informacja Skarbowa, (wcześniej: KIPKrajowa Informacja Podatkowa), gdzie udzielana jest pomoc i informacja wszystkim podmiotom, nawet tym, których siedziba znajduje się poza terytorium Polski.

Tak, w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży można pozwolić programowi nadać numer automatycznie lub wybrać opcję ręcznego nadania numeru. Nadany numer można jeszcze zmieniać. Warunkiem skutecznego ręcznego nadawania numerów jest wybieranie takich, które nie zostały wcześniej nadane.

Tak, można zachować program z dostępem do wszystkich danych wprowadzonych w programie – będzie można dane przeglądać, drukować, eksportować, np. do arkusza kalkulacyjnego.

Szybki kontakt