Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

JPK na żądanie

Uszczelniania systemu podatkowego ciąg dalszy

Od 1 lipca 2018, poza obowiązkowym comiesięcznym JPK_VAT, przedsiębiorcy mogą być zobligowani przez fiskus do przesłania także innych zbiorów danych finansowo-księgowych w postaci jednolitych plików kontrolnych.

 

Kiedy spodziewać się wezwania do przekazania JPK?

Organ podatkowy może zażądać od podatnika dodatkowego JPK właściwie w każdym momencie, tzn. jeśli:

 

Struktury JPK – czyli czego urząd skarbowy może żądać?

Pliki JPK na żądanie, podobnie jak JPK_VAT, mają ściśle określony układ i format (po szczegóły najlepiej udać się na stronę MF) i dotyczą wybranych obszarów dokumentowania działalności gospodarczej. Należą do nich:

 

Przykład:
  1. Spółka z o.o. prowadząca gospodarkę magazynową będzie mogła być wezwana do przekazania: JPK_KR, JPK_MAG, JPK_FA, JPK_WB.
  2. Firmę rozliczaną na książce przychodów i rozchodów, która nie ma obowiązku rejestrowania płatności dokonywanych przelewem i nie jest zobligowana do prowadzenia ewidencji magazynowej, mogą dotyczyć: JPK_PKPIR, JPK_FA.
  3. Zwolnionego z VAT mikroprzedsiębiorcę, który rozlicza się na zasadach ryczałtu, będzie dotyczyło: JPK_FA, JPK_EWP.

 

Kiedy i jak przekazujemy JPK?

Co dokładnie, za jaki okres i do kiedy należy przekazać – będzie wynikało z wezwania. Termin na wykonanie tego zobowiązania będzie nie krótszy niż 3 dni, przy czym możemy wnioskować o jego wydłużenie, na przykład w przypadku nieobecności w firmie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie JPK lub gdy żądanie dotyczy dużej ilości danych. To pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie.

Należy pamiętać, aby nie przesyłać plików JPK drogą mailową. Zatem jak?

 

Sankcje finansowe

Jeśli nie zdążymy przekazać JPK w wyznaczonym przez urząd terminie, może zostać na nas nałożona kara porządkowa – w 2018 r. to maksymalnie 2.800zł, przy czym dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i biur rachunkowych, którym przedsiębiorca zlecił prowadzenie księgowości – w zakresie danych z ksiąg rachunkowych.
A jeśli komuś zdarzy się odmówić przekazania danych lub w jakiś sposób uniemożliwić wgląd do nich, powinien liczyć się z karą grzywny w wysokości od 210,00zł do nawet 20.160.000,00zł – w zależności od skali i okoliczności zdarzenia, w tym motywacji przedsiębiorcy.
Należy jednak zaznaczyć, że MF deklaruje, iż urzędnicy są nastawieni na to, aby wspierać przedsiębiorców w prawidłowym wypełnianiu nowego obowiązku poprzez informowanie i edukowanie, a nie od razu wymierzać kary.

Szybki kontakt