Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

INFORMACJA O USŁUDZE GOOGLE ANALYTICS

Za pośrednictwem Google Analytics, świadczącej usługi analizy sieci Google LLC., (dalej zwanej „Google”) poprzez użytkowanie strony www.biuropetra.pl dokonujemy analizy zachowań użytkowników. Należy wskazać, że Google LLC przynależy do tzw. Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

Celem zabezpieczenia Państwa danych dokonaliśmy stosownego zlecania do Google Inc w USA, w związku z którym dokonujemy anonimizację Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci.

Zastosowaliśmy tym samym wpisy w kodzie programowym Google Analytics. Dzięki anonimizacji IP.

Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza ______ lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Dzięki anonimizacji IP, przetwarzanie Waszego adresu IP jest znacząco ograniczone w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów z EOG przed przekazaniem do serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W ramach naszego użytkowania usługi Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej.

Szybki kontakt