Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

Historia firmy

Idea Biura Petra

Petra powstała w 2010 roku w celu świadczenia usług księgowych w nowatorski sposób – poprzez powiązanie ich z innowacyjnymi rozwiązaniami IT. Działalność rozpoczęła się w głównej siedzibie firmy, przy Placu Matejki w Zielonej Górze. Pierwszy skład zespołu tworzyły trzy osoby, które nadal związane są ze spółką. Połączenie obu wymienionych wyżej dziedzin w jednej usłudze miało dać przedsiębiorcom możliwość korzystania z nowoczesnego systemu do prowadzenia firmy w ramach obsługi księgowej niezależnie od ich lokalizacji. Idea sprawdziła się w praktyce – klienci Biura Petra korzystają z dostarczanego przez spółkę systemu w podobny sposób, co obsługujący ich księgowi, pracując na tych samych danych, choć w innym zakresie dostępu.

Początki firmy i pierwsze nagrody

Początki Petry to prace nad stworzeniem systemu IT, na którym miała być oparta przyszła działalność biura rachunkowego. Działania te były prowadzone m.in. w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.1, którego celem było zautomatyzowanie i zwiększenie produktywności procesu obsługi klientów biura rachunkowego prowadzonego przez spółkę. Powstały wówczas pierwsze okna, tabele, zestawienia, raporty, a przede wszystkim pierwsze usprawnienia do pracy księgowej, tj. automatyzacje i systemy weryfikujące poprawność.

Projekt został zrealizowany z sukcesem, a usługi Petry, poza zaufaniem kolejnych klientów, zdobywały dodatkowe bonusy i nagrody:
– wygrana w regionalnym plebiscycie Nasze Dobre Lubuskie w 2011r. – za nowoczesne rozwiązania i wysoką jakość w świadczeniu usług księgowych,
– ten sukces został powtórzony w 2012 – nagroda NDL za „Nowoczesną obsługę kadr i płac”.

Ważnym wydarzeniem w skali ogólnopolskiej była wygrana w konkursie PARP i Ministerstwa Gospodarki na Innowacyjną E-usługę “Wspieramy e-biznes 2012”. Jako laureat konkursu,
Petra prezentowała swoje rozwiązanie na targach CEBIT 2013 w Hanowerze oraz uczestniczyła w misji gospodarczej do Doliny Krzemowej.

Rozwój biura i systemu IT

Z miesiąca na miesiąc przybywali kolejni klienci, coraz bardziej wymagający, jeśli chodzi o zakres współpracy. Zaczęły pojawiać się zapytania o integracje B2B – ze sklepami internetowymi, z innymi systemami, które działały już w firmie klienta. W związku z tym naturalnym krokiem był projekt PO IG 8.2, który polegał na opracowaniu platformy B2B do zautomatyzowania procesów wymiany danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu usprawniona miała zostać współpraca pomiędzy biurem a jego klientami oraz organami administracji publiczno-prawnej.

I po raz kolejny, z sukcesem zrealizowany projekt otworzył firmę na kolejne możliwości – Petra zaczęła działać na rynku ogólnopolskim. Rozpoczął się proces “zdalnej obsługi księgowej’, to znaczy firm z dowolnych lokalizacji na terenie całego kraju. oraz tworzenia sieci centralnie zarządzanych oddziałów, a także możliwość zaoferowania usług księgowych większym firmom, potrzebującym bardziej zaawansowanych rozwiązań IT do świadczenia usług księgowych.

Petra dziś

Od kilku lat Petra prężnie rozwija się, jest liderem na rynku lokalnym i zaczyna coraz bardziej liczyć się w skali ogólnokrajowej. Nie ma miesiąca, by nie zgłaszało się kilku klientów. Ci więksi często czekają na przełom roku, gdyż jest to najbardziej praktyczny moment na zmianę służb księgowych i systemu IT w dużej firmie. Zatrudnienie wzrosło od początkowych 3 do ponad 30 osób obecnie. Spółka posiada dwie lokalizacje w Zielonej Górze oraz oddział w Poznaniu.
Odbiorcami usług księgowych i kadrowych jest obecnie ponad 220 przedsiębiorstw MŚP z różnych branż i o zróżnicowanej wielkości i charakterze działalności. Początkowo, zgodnie z klastyczną formułą funkcjonowania biur rachunkowych, dominowali klienci tzw. lokalni. Z czasem zaczęło przybywać klientów z obszaru całego kraju, a ich stosunek utrzymuje się na poziomie ok. 1:1.
Wraz ze wzrostem firmy oraz rozwojem systemu Petra24 ewaluowała struktura klientów – stale zwiększa się udział większych, bardziej złożonych, nowocześnie zarządzanych, szybko rozwijających się przedsiębiorstw, o większych potrzebach w zakresie usług księgowych i/lub dostosowania systemu IT do ich indywidualnych wymagań.

Plany, plany, plany

Strategia rozwoju firmy zakłada dalszy rozwój Centrum księgowego przy ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze oraz oddziału w Poznaniu. W przyszłości Petra planuje otwieranie kolejnych oddziałów na terenie Polski. System, na którym Biuro Petra opiera swoje usługi, jest gotowy na obsługę większych przedsiębiorstw, o bardziej złożonych procesach i w tym kierunku Petra będzie konsekwentnie zmierzać.

 

 

 

Szybki kontakt