Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

Cennik usług księgowych

Książka, Ryczałtdo 10 dokumentów25 - 30 dokumentów90 - 100 dokumentówpowyżej 150 dokumentów
Klasyczne Biuro200,00 zł300,00 zł660,00 złwycena
dodatkowy dokument 6,00 zł 6,00 zł 6,00 złindywidualna
Nowoczesna Firma 200,00 zł280,00 zł610,00 złwycena
dodatkowy dokument 5,50 zł 5,50 zł5,50 złindywidualna

40 dokumentów w modelu Klasyczne Biuro

300 zł [za 30 dok.] + (10 dok. x 6 zł) = 300 zł + 60 zł = 360 zł

70 dokumentów w modelu Nowoczesna Firma

280zł [za 30 dok.] + (40 dok. x 5,50 zł) = 280 zł + 220 zł = 500 zł

W cenie dostęp do programu Petra24 o wartości 50 zł/m-c

Dokument – dowód księgowy, czyli każdy dokument podlegający księgowaniu:
– faktury sprzedażowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, listy płac, noty księgowe itp.

Opłata aktywacyjna – w momencie nawiązywania współpracy z Klientem Biuro Petra ma prawo naliczyć Klientowi indywidualną opłatę (np. wg stawki godzinowej), związaną z weryfikacją dokumentów zgłoszeniowych Klienta – m.in. zgłoszone konta i adresy działalności, VAT oraz z analizą warunków prowadzenia działalności Klienta, połączoną z możliwością uzyskania przez Klienta informacji ogólnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku ilości dokumentów powyżej 150 szt./miesiąc oraz zastosowania automatyzacji w obiegu dokumentów, np. import faktur sprzedaży, wycena obsługi ustalana jest indywidualnie.

Cennik uzupełniający Ceny netto
Opłata za różnicę kursową – rozumianą jako powstałą w wyniku pojedynczej zapłaty za jeden dokument walutowy (opłata obejmuje wyliczanie różnicy kursowej wynikającej z prowadzenia rachunku walutowego) 6 zł/różnicę
Opłata za nieterminowe dostarczenie/wprowadzenie dokumentów w miesiącu, w którym mają zostać rozliczone – tj. po terminie wskazanym w Regulaminie lub w Umowie (niepowodujące konieczności otwierania zamkniętego miesiąca czy sporządzania korekt deklaracji podatkowych) od 3 zł/dokument
Korekta zamkniętego miesiąca z przyczyn leżących po stronie Klienta- w tym podatku VAT,
podatku dochodowego, także za okres rozliczany przez inny podmiot
wycena indywidualna,
wg stawki godzinowej
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego (PIT) – wyłącznie na bazie rozliczanej przez Biuro Petra działalności gospodarczej Klienta w cenie obsługi
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego (PIT) – z uwzględnieniem innych czynników, np. dodatkowe źródła dochodów, rozliczenie ze współmałżonkiem, ulgi wycena indywidualna
Obsługa księgowa i dostęp do programu dla 1 użytkownika w języku obcym wycena indywidualna
  • Wszystkie ceny podane są w wartościach netto – należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.
  • Ceny za obsługę księgową zawierają dostęp do systemu Petra24 – standardowo jeden login i hasło, umożliwiające jednoczesną pracę tylko jednego użytkownika, z możliwością logowania się w dowolnym czasie, z różnych miejsc.

 

Zapytaj o  możliwość dostosowania systemu do potrzeb swojej działalności – w zakresie m.in.:
– skonfigurowania dodatkowych użytkowników oraz ich praw dostępu, np. wyłącznie do sprzedaży,
– prowadzenia gospodarki magazynowej,
– obsługi e-commerce,
– wybranej wersji językowej interfejsu,
– dedykowanych raportów.

 

Indywidualna wycena obsługi księgowej ma miejsce m.in. w następujących przypadkach:
– sprzedaż masowa, np. sklepy internetowe, kasa lub drukarka fiskalna,
– obsługa dokumentów walutowych, występowanie podatku u źródła,
– występowanie w działalności firmy operacji wymagających większego nakładu pracy księgowej, np. wycena produkcji, rozdzielniki kosztów,
– ponadstandardowe wymagania klienta, np. prowadzenie księgowości zarządczej,
– dodatkowe indywidualne rozszerzenia dostępu do systemu Petra24.

Zapytaj o cenę!

Zapytaj o cenę

Firma

Imię i nazwisko


Adres e-mail

Telefon kontaktowy


Rodzaj księgowości

Model współpracy

Miesięczna ilość dokumentów księgowych (średnio, sezonowo, szacunkowo):

Liczba pracowników na umowę o pracę:


w tym - ilosć dokumentów walutowych:

Liczba zleceniobiorców ze składkami ZUS:


Dodatkowe informacje:

Liczba zleceniobiorców bez składek ZUS (w tym dzieła, studenci):