Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

Cennik

Książka, Ryczałtdo 10 dokumentów25 - 30 dokumentów90-100 dokumentówpowyżej 150 dokumentów
Klasyczne Biuro210,00 zł300,00 zł660,00 złwycena
- dodatkowy dokument 6,00 zł 6,00 zł 6,00 złindywidualna
Nowoczesna Firma 189,00 zł270,00 zł594,00 złwycena
- dodatkowy dokument 5,40 zł 5,40 zł5,40 złindywidualna

40 dokumentów w modelu Klasyczne Biuro

200 zł [za 30 dok.] + (10 dok. x 4 zł) = 200 zł + 40 zł = 240 zł

120 dokumentów w modelu Nowoczesna Firma

400 zł [za 100 dok.] + (20 dok. x 3,60 zł) = 400 zł + 72 zł = 472 zł

W cenie dostęp do programu Petra24 o wartości 50 zł

Dokument – dowód księgowy, czyli każdy dokument podlegający księgowaniu:
– faktury sprzedażowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, listy płac, noty księgowe itp.

Opłata aktywacyjna – w momencie nawiązywania współpracy z Klientem Biuro Petra ma prawo naliczyć Klientowi indywidualną opłatę (np. wg stawki godzinowej), związaną z weryfikacją dokumentów zgłoszeniowych Klienta – m.in. NIP, VAT oraz z analizą warunków prowadzenia działalności Klienta, połączoną z możliwością uzyskania przez Klienta informacji ogólnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku ilości dokumentów powyżej 150 szt./miesiąc oraz zastosowania automatyzacji w obiegu dokumentów, np. import faktur sprzedaży, wycena obsługi ustalana jest indywidualnie.

Cennik uzupełniający Ceny netto
Opłata za różnicę kursową – rozumianą jako powstałą w wyniku pojedynczej zapłaty za jeden dokument walutowy (opłata obejmuje wyliczanie różnicy kursowej wynikającej z prowadzenia rachunku walutowego) 3 zł/różnicę
Opłata za nieterminowe dostarczenie/wprowadzenie dokumentów – dostarczenie dokumentów z danego miesiąca po terminie wskazanym  w Regulaminie lub w Umowie, umożliwiające ich rozliczenie w danym cyklu podatkowym, tj. nie powodujące konieczności otwierania zamkniętego miesiąca czy sporządzania korekt deklaracji podatkowych od 3 zł/dokument
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego (PIT) – wyłącznie na bazie rozliczanej przez Biuro Petra działalności gospodarczej Klienta w cenie obsługi
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego (PIT) – z uwzględnieniem innych czynników, np. dodatkowe źródła dochodów, rozliczenie ze współmałżonkiem, ulgi wycena indywidualna
  • Wszystkie ceny podane są w wartościach netto – należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.
  • Ceny za obsługę księgową zawierają dostęp do systemu Petra24 – standardowo jeden login i hasło, umożliwiające jednoczesną pracę tylko jednego użytkownika, z możliwością logowania się w dowolnym czasie, z różnych miejsc.

 

Zapytaj o  możliwość dostosowania systemu do potrzeb swojej działalności – w zakresie m.in.:
– skonfigurowania dodatkowych użytkowników oraz ich praw dostępu, np. wyłącznie do sprzedaży,
– prowadzenia gospodarki magazynowej,
– obsługi e-commerce,
– wybranej wersji językowej interfejsu,
– dedykowanych raportów.

 

Indywidualna wycena obsługi księgowej ma miejsce m.in. w następujących przypadkach:
– sprzedaż masowa, np. sklepy internetowe, kasa lub drukarka fiskalna,
– obsługa dokumentów walutowych,
– występowanie w działalności firmy operacji wymagających większego nakładu pracy księgowej, np. wycena produkcji, rozdzielniki kosztów,
– ponadstandardowe wymagania klienta, np. prowadzenie księgowości zarządczej,
– dodatkowe indywidualne rozszerzenia dostępu do systemu Petra24.

Zapytaj o cenę!

Zapytaj o cenę

Firma

Imię i nazwisko


Adres e-mail

Telefon kontaktowy


Rodzaj księgowości

Model współpracy

Miesięczna ilość dokumentów księgowych (średnio, sezonowo, szacunkowo):

Liczba pracowników na umowę o pracę:


w tym - ilosć dokumentów walutowych:

Liczba zleceniobiorców ze składkami ZUS:


Dodatkowe informacje:

Liczba zleceniobiorców bez składek ZUS (w tym dzieła, studenci):