Nasi Klienci mają możliwość wystawiania faktur i rachunków z systemu rachunkowego Biura Petra - w cenie usług księgowych! Intuicyjny program, kompletna baza kontrahentów oraz towarów i usług, Inteligentny System Wyszukiwania, opcje wyboru numeracji i przeliczania, to tylko niektóre atuty fakturowania w Petra24.

Po rozpoczęciu pracy z Petra24.pl kliknij w ikonę Dokumenty sprzedaży lub w Sprzedaż w menu głównym. Kliknij przycisk Dodaj. Rozpocznij wystawianie dokumentu od wybrania właściwego typu z katalogu - domyślnie podpowiada się Faktura VAT lub Rachunek. Następnie wybierz Datę wystawienia oraz Datę sprzedaży. W tym miejscu możesz też podjąć decyzję o ręcznym nadaniu numeru dokumentu sprzedaży. Ręczna numeracja przydatna jest w momencie rozpoczęcia pracy z programem, gdy mamy już wystawione faktury i chcemy kontynuować dotychczasową numerację, oraz w przypadku wystawiania dokumentów na przemian ręcznie i w programie.

Kolejny krok to wybór Kontrahenta, wpisując w polu Kontrahent np. fragment jego nazwy lub numeru NIP. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim formacie zapisany został NIP danego kontrahenta przy wprowadzanie go do programu
(z kreskami czy bez). Uzyskamy listę tych kontrahentów, których dane spełniają wpisany przez nas warunek.

Jak wybrać kontrahenta? - zobacz więcej

Przechodzisz do Pozycji dokumentu sprzedaży. Po kliknięciu przycisku Dodaj wpisujesz nazwę lub symbol (może być fragment) towaru lub usługi, a następnie wybierasz pozycję. Automatycznie wypełniają sie pozostałe pola, np. stawka VAT, cena netto i brutto. Wprowadzasz ilość, ewentualnie zmieniasz inne wartości i zatwierdzasz wybór przez Zapisz. Identycznie wprowadzasz pozostałe pozycje. Podobne możesz łatwo kopiować. Wybierasz Sposób płatności. Jeżeli przypisałeś danemu kontrahentowi określone warunki płatności, system sam je w tym miejscu podpowie. Na koniec Zapisz wystawiony dokument sprzedaży.

UWAGA! Większość dokumentów można wprowadzać przeliczając ich wartości zarówno od wartości netto, jak i brutto.

Pamiętaj! 

W każdym momencie pracy w Petra24.pl będzie Ci służył Podręczny System Pomocy, który znajdziesz zawsze pod ikonką . PSP zawiera informacje i wskazówki przy każdym polu do wypełnienia czy wyboru, a także obejmuje szeroki opis dokumentów i zdarzeń gospodarczych, dzięki któremu pozbędziesz się wielu wątpliwości, a Twoje decyzje będą poprawne.

Dzięki Inteligentnemu Systemowi Wyszukiwania łatwo znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wystarczy w polu do szukania, oznaczonym symbolem  wpisać dowolny fragment szukanej pozycji, np. nazwa ulicy kontrahenta, imię osoby do kontaktu, a ISW od razu podpowie, co wybrać.

Wystawianie faktur

Analogicznie wystawia się pozostałe dokumenty sprzedaży, na początku wybierając właściwy typ dokumentu.

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16