Zaktualizowania Petra24 można dokonać na dwa sposoby: automatycznie - przy uruchomieniu programu i ręcznie - podczas pracy z programem

Jeżeli są dostępne aktualizacje do pobrania, to po uruchomieniu programu w prawym dolnym rogu ekranu pojawia się okno Aktualizacja programu.

Aktualizacja programu - pobierz

Jeżeli nie dokonano pobrania aktualizacji przy otwieraniu programu, można to zrobić w dowolnym momencie pracy z programem.


Otwórz menu kontekstowego (podprawym przyciskiem myszki) na ikonie Petra24 znajdującej się na pasku zadań, bezpośrednio lub po jego rozwinięciu.

Wybierz polecenie Sprawdź aktualizacje.

sprawdź aktualizacje - ikona na pasku

Sprawdź aktualizacje - ikonka w menu

Po pobraniu aktualizacji pojawi się komunikat Zakończono aktualizację programu oraz przycisk Uruchom, w celu ponownego otworzenia programu po aktualizacji. W przypadku nie dokonania tej czynności program zaktualizuje się przy następnym uruchomieniu.

Zakończono aktualizacje programu - uruchom

 


Przy uruchamianiu programu po aktualizacji może
pojawić się okno z pytaniem o zezwolenie programowi
na wprowadzenie zmian. Należy kliknąć przycisk TAK.

Zgoda na wprowadzenie zmian

 


Jeżeli po aktualizacji pojawi się okno Uruchamianie jako należy odznaczyć "Chroń mój komputer i dane przed działaniem niezautoryzowanych programów".

znacznik - chron komputer

 

Alternatywnym sposobem otwierania okna Stan aktualizacji jest wybranie Administracja->Status platformy w górnym menu.

menu - administracja/status platformy


W prawym dolnym rogu ekranu pojawi się okno Stan aktualizacji - sprawdź status
dla pozycji Aktualizacja programu
poprzez kliknięcie w ikonę Odśwież.

Jeżeli są aktualizacje do pobrania,
w kolumnie Status wyświetli się
komunikat Do aktualizacji.

do aktualizacji

Po kliknięciu ikonki Wykonaj program wyświetli okno Aktualizacja programu, opisane wyżej.

 

Po poprawnym pobraniu aktualizacji
lub w przypadku braku aktualizacji
do pobrania program wyświetla
komunikat Ok w statusie pozycji
Aktualizacja programu.

stan aktualizacji

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16