Najczęściej dokumentem sprzedaży jest faktura, rachunek lub paragon, a co jeśli mamy specyficzną sytuację?

Oto kilka istotnych dla przedsiębiorców informacji:

  • jeśli podatnik nie ma obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej, to sprzedaż może udokumentować wystawiając Dowód sprzedaży - pojedyńczy, jako pokwitowanie sprzedaży, lub z całego dnia czy miesiąca,
  • faktura zaliczkowa powinna zostać wystawiona w ciągu 7 dni od otrzymania zaliczki do kasy lub jej wpływu na rachunek bankowy,
  • jeśli sprzedaż następuje w ciągu 7 dni od wpłynięcia zaliczki, nie ma potrzeby wystawiania faktury zaliczkowej,
  • w przypadku sprzedaży z kasy fiskalnej można wystawić fakturę do paragonu, choć nie będzie ona księgowana (dokumentem księgowym jest paragon),
  • podatnicy świadczący usługi turystyczne lub pośrednictwo opodatkowane wystawiają faktury w oparciu o marżę, tzw. faktura marża,
  • tzw. mali podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT i rozliczający się metodą kasową, mogą potwierdzić dostawę towaru lub realizację usług wystawiając fakturę na bazie metody kasowej,
  • nota obciążeniowa to księgowy dokument rozliczeniowy wystawiany w przypadku czynności nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Typy dokumentów sprzedaży w systemie Petra24.pl

Przy sprzedaży wybierasz typ dokumentu, resztą zajmuje się Twoja księgowa.Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16