Drukuj i wysyłaj z Petra24.pl dokumenty zawierające logo Twojej firmy!

 

Logo, które ma zostać umieszczone na wydrukach, powinno być zapisane w pliku o nazwie logo.jpg i posiadać właściwości zbliżone do wartości pokazanych na rysunku obok.

 

 

Plik logo.jpg należy zapisać w miejscu, gdzie zainstalowany jest program Petra24.pl:
 - zazwyczaj: C:\Program Files\Petra\Petra24.pl

 

 

 

 

 

 

W katalogu Petra24.pl należy utworzyć nowy katalog o nazwie resources, a następnie w nim - nowy katalog o nazwie identycznej, jak numer Państwa bazy w Petra24.pl - i dopiero w tym katalogu zapisać plik logo.jpg,  - na przykład:

C:\Program Files\Petra\Petra24.pl\resources\1000001\logo.jpg


Jak odnaleźć to miejsce?
1. Kliknąć  prawym przyciskiem myszy na ikonkę Petra24.pl znajdującą się na pulpicie - wybrać polecenie: "Otwórz lokalizację pliku" ( w systemie WinXP należy wybrać "Właściwości" i wtedy dopiero "Lokalizacja pliku")

2. Przejść np. w Exporatorze, następującą ścieżkę:

Uwaga! W przypadku wystąpienia problemów z wydrukiem logo, należy jeszcze raz upewnić się czy:
1/ nazwa i właściwości pliku są poprawne,
2/ znajduje się on we właściwej lokalizacji.

Dlaczego warto:

- utrwalenie symbolu firmy
- uatrakcyjnienie wyglądu dokumentów
- budowanie świadomość marki
- profesjonalny wizerunekPetra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16