Pracując z tabelą danych możemy wykonywać różnego rodzaju czynności, tzw. akcje na danych. Służą do tego przyciski akcji umieszczone nad każdą tabelą lub menu podręczne znajdujące się pod PKM.

 

Dodaj

Kategoria ta obejmuje czynności, które mają na celu wprowadzenie nowej pozycji do tabeli danych.

Dodaj pozycje – pozwala na dodanie nowej pozycji, najczęściej jest to domyślna czynność w tej kategorii.

Kopiuj pozycje – pozwala na dodanie nowej pozycji na podstawie pozycji już istniejącej. Dzięki temu można zaoszczędzić czas. Możemy np. kopiować faktury, które są podobne wystawione w innym momencie. W celu skopiowania wybranej pozycji należy stanąć na niej kursorem i wybrać akcję Kopiuj pozycję. Pojawi się okienko wypełnione danymi aktualnej pozycji, jednak po zapisie zostanie dodana nowa pozycja.

Popraw

Kategoria ta zawiera akcje, które umożliwiają modyfikacje już wprowadzonych danych.

Popraw pozycje – należy stanąć na pozycji, którą chcemy poprawić, a następnie wybrać popraw pozycję – pokaże się okno edycyjne na którym można zmienić dane. Zmianę danych zatwierdzamy klawiszem Zapisz.

Grupowa poprawa pozycji – akcja ta umożliwia poprawienie więcej niż jednej pozycji jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć pozycje, które chcemy poprawić za pomocą mechanizmu zaznaczania. Po wybraniu pozycji i uruchomieniu akcji poprawy grupowej pojawi się okno edycyjne, podobne jak przy zwykłej poprawie, tylko wszystkie dane będą puste. Należy wprowadzić wartości, które chcemy zmodyfikować. Tylko pola z wprowadzonymi wartościami zostaną poprawione we wszystkich wierszach.

Nie wszystkie pola będą dostępne do modyfikacji. Np. w przypadku kontrahenta nazwa kontrahenta nie będzie możliwa do zmiany. Natomiast bez ograniczeń można poprawić: domyślny sposób zapłaty, ilość dni terminu płatności itp.

Usuń

Kategoria ta zawiera akcje, które umożliwiają usunięcie danych.

Usuwanie pozycji – należy wybrać pozycję, którą chcemy usunąć, a następnie wybrać akcję usuń.

Grupowe usuwanie pozycji – podobnie jak przy poprawie grupowej, usunięcie kilku pozycji naraz jest możliwe poprzez mechanizm zaznaczania.

Pokaż

W kategorii tej są umieszczane akcje które umożliwiają podgląd różnego rodzaju danych bez możliwości ich modyfikacji. Umieszczane tu też są zestawienia czy raporty dotyczące pozycji na której się znajdujemy w tabeli

Pokaż pozycję – pokazuje formę edycyjną wypełnioną danymi aktualnego wiersza, bez możliwości modyfikacji. Pozwala to na bezpieczne oglądanie danych, bez obawy o ich przypadkową modyfikację.

Drukuj

Pod tą kategorią znajdziemy wszystkie możliwe wydruki dotyczące aktualnej tabeli.

Wydruk tabeli – W każdej tabeli znajduje się pozycja z wydrukiem tabeli. Umożliwia ona prosty wydruk pozycji z tabeli. Poprzez mechanizm zaznaczania czy wyszukiwania można wydrukować wybrane pozycje.

Filtruj

Kategoria ta umożliwia ograniczenie wyświetlanych danych do pożądanego zbioru. Najczęściej mamy tu możliwość ograniczenia danych do zakresu dat lub np. oddziałów, na jakich zostały wystawione dokumenty.

Wykonaj

W tej kategorii umieszczane są czynności, które są indywidualne, specyficzna dla przeglądanej tabeli. Jeżeli w danej tabeli nie ma indywidualnych czynności, kategoria ta nie jest pokazywana.

Dane

W tej kategorii są umieszczone opcje umożliwiające operacje z danymi, wymianę danych pomiędzy różnymi programami, kopiowanie danych np. do arkusza kalkulacyjnego.

Kopiuj pozycję do schowka – umożliwia zapamiętanie wskazanej pozycji w schowku. Schowek działa analogicznie jak schowek systemowy – zapamiętaną pozycję można później wkleić np. do innej tabeli. Mechanizm taki można wykorzystać np. przy kopiowania zamówienia – można skopiować zamówienie, a w opcji dokumentów sprzedaży wybrać opcję wklej ze schowka. W ten sposób można łatwo skopiować zamówienie i wystawić na jego podstawie fakturę sprzedaży. Kopiowanie pozycji działa również dla kilku pozycji, jeżeli je zaznaczymy za pomocą mechanizmu zaznaczania.

Wklej pozycję ze schowka – pozwala na wklejenie wcześniej zapamiętanych pozycji.

Kopiuj do arkusza kalkulacyjnego – pozwala skopiować wszystkie lub zaznaczone pozycje do schowka w formacie pozwalającym późniejsze ich wklejenie do arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli w tabeli nie zaznaczono wybranych pozycji, program umieszcza w schowku wszystkie wiersze wyświetlane w tabeli. W przypadku zaznaczenia kilku pozycji kopiowane są tylko te zaznaczone.Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16