1. Pobierz program - zapisz plik do instalacji programu
(wyświetli się okno pobranych plików lub odnajdź go w katalogu Pobrane)

Pobierz

2. Zainstaluj - uruchom pobrany plik i przejdź proces instalacji zgodnie z instrukcją

3. Uruchom program - otwórz program klikając w jego ikonkę na pulpicie lub przez menu Start

4. Zarejestruj się - w polu Firma wybierz - Jestem już klientem i zatwierdź przez OK.

W następnym oknie podaj własne dane do logowania, które otrzymałeś od Biura Petra - zatwierdź przez OK.
W tym momencie program będzie synchronizował się z serwerami biura. Może to potrwać do kilku minut.
Następnie ponownie pojawi się to okno już z nazwą Twojej firmy. Jeszcze raz wpisz login i hasło, zawierdź OK.

5. Rozpoczęcie pracy - już możesz zacząć pracę w programie - wystawiać dokumenty sprzedaży czy uzupełnić katalog kontrahentów. Wystarczy kliknąć na właściwą ikonę na pulpicie programu...


 

6. Zmiana hasła - w menu głównym znajdź Administrację i wybierz Zmiana hasła.
Nowe hasło powinno mieć co najmniej 6 znaków i powinno zawierać małe i duże litery oraz cyfry.

7. Zakończenie pracy - z programu wychodzimu klikając X na głównym oknie. Przy następnym uruchomieniu w oknie logowania w polu Firma wyświetli się nazwa Twojej firmy. Wówczas można ustawić zapamiętanie hasła przez program.


UWAGA! Zobacz, jak pobierać aktualizacje Petra24.pl

Przed rozpoczęciem pracy z programem znajdź na Pasku zadań, w prawym dolnym rogu pulpitu, ikonkę programu Petra24.pl. Jeżeli jej nie będzie, uruchom program, ale nie loguj się, tylko zakończ przez przycisk Wyjście - wówczas ikonka Petra24.pl pojawi się na Pasku zadań. Kliknij na niej prawym klawiszem myszy, otworzy się tzw. podręczne menu. Wówczas wybierz polecenie "Sprawdź aktualizacje".

Czytaj więcej

 

Jeżeli w trakcie pracy z programem będziemy mogli w czymś pomóc lub udzielić dodatkowych informacji, prosimy o bezpośredni kontakt.Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16