• Przygotuj plik z wyciągiem do wprowadzenia
    - wyeksportuj e-wyciąg z systemu bankowego
     
  • Wybierz Bank - z menu Rozrachunki
  • Określ daty wyciągu bankowego

Dodaj wyciąg bankowy

  • Kliknij Wykonaj i Importuj wyciąg bankowy

Importuj wyciąg bankowy

menu Rozrachunki - Bank

 

 

 

Import wyciągu bankowego - daty i pdf

Gotowe!

Teraz masz szybko wprowadzone kompletne wyciągi bankowe z dostępem 24/7.
Możesz zarządzać swoimi rozrachunkami - analizować, spłacać i rozliczać...

Operacje bankowe z importu

 

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16