Różnorodność organizacji NGO jest tak wielka, jak ilość problemów, które rozwiązują: stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, partie polityczne, organizacje kościelne i izby rzemieślnicze - wszystkie zarejestrowane organizacje muszą prowadzić księgowość, nawet wtedy, gdy jedyny ich przychód to składki członkowskie

Możecie mieć Państwo pewność, że nasze doświadczenie, system pracy i oprogramowanie zapewniają właściwą realizację powierzonych nam zadań. Znane są nam wymagania odnośnie księgowości w środowisku organizacji typu non-profit, m.in.:

 • rzetelne opracowanie zasad i polityki rachunkowości
 • potrzeba jasności i przejrzystości finansów
 • optymalnie ułożony plan kont
 • rozróżnienie działalności statutowej od dzialalności gospodarczej
 • przejrzystość zasad kwalifikowania wydatków
 • potrzeba przeglądu kosztów poniesionych w ramach poszczególnych programów czy projektów
 • bieżąca kontrola finansów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia - dotacje, darowizny, składki itp.
 • monitorowanie wydatków administracyjnych
 • coroczne sprawozdanie finansowe do US, składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej
 • sprawozdania finansowe do KRS z prowadzonej działalności gospodarczej
 • szeroki zakres raportowania, w tym sprawozdanie finansowe z prowadzonej działalności wysyłane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Do wyceny obsługi księgowej organizacji potrzebne są następujące informacje:

 • średnio-miesięczna ilość dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki z działalności statutowej i gospodarczej (faktury kosztowe, faktury sprzedażowe, wyciągi bankowe, raporty kasowe, udokumentowanie pozostałych przychodów)
 • potwierdzenie, czy ogranizacja jest podatnikiem podatku VAT
 • ilość prowadzonych kas i rachunków bankowych
 • kopie dokumentów założycielskich organizacji
 • kopie sprawozdania i bilansu za ostatni rok obrotowy
 • aktualny plan kont i spis prowadzonych ewidencji
 • informacje o zatrudnieniu

Przeczytaj referencje:

Poznaj możliwości Petra24.pl

Jak działa WRD - wstępny rejestr dokumentów

- dostęp 24/7
- wystaw fakturę sprzedaży
- archiwum dokumentów online
- wydrukuj umowę o pracę

WRD wstępny rejestr dokumentów - więcej korzyściPetra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16