Zakres usług kadrowo-płacowych świadczonych przez Biuro Petra:

 • sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy)
 • sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z zawarciem umowy zlecenia i o dzieło
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • sporządzanie list płac na podstawie otrzymanych lub wprowadzonych dokumentów źródłowych
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
 • sporządzanie deklaracji rocznych  PIT4R, PIT8AR
 • sporządzanie rocznych kart wynagrodzeń
 • sporządzanie informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-40
 • wydruk zaświadczeń imiennych dla pracowników
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i spraw kadrowych
 • sporządzanie zaświadczeń  o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
 • zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
 • zgłoszenie do Sanepidu
 • dostęp do modułu kadrowo-płacowego systemu Petra24.pl

Co jeszcze oferujemy naszym Klientom:

 • zgłoszenia pracowników do PFRON oraz obsługa refundacji z PFRON
 • opracowanie regulaminu pracy
 • opracowanie regulaminu wynagrodzeń pracowników
 • opracowanie zakresów czynności pracowników
 • szkolenia BHP – przypomnienia o terminach szkoleń
 • sporządzanie deklaracji i sprawozdań za okres nie obsługiwany przez Biuro Petra
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy (zwolnienia lekarskie, urlopy wychowawcze i okolicznościowe itp.)
 • przygotowanie i weryfikacja list obecności pracowników
 • zawiadamianie Klienta o obowiązku przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń pracowników w zakresie przepisów  przeciwpożarowych i BHP
 • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • asysta i współpraca z Klientem przy podejmowaniu kontroli PIP, ZUS i US
 • sporządzanie dodatkowych raportów i zestawień kadrowych wg wymagań Klienta
 • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W powyższych kwestiach stosujemy zasadę indywidualnego podejścia do specyfiki zlecenia i jego wyceny.Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16