Rozliczanie dochodów – zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28

  Rozliczenie jednej osoby Rozliczenie wspólne małżonków
Rozliczenie wspólne z dzieckiem
Jeden dokument potwierdzający źródło dochodów - PIT-11 50,00 zł 60,00 zł
Każdy następny dokument  potwierdzający źródło  dochodów- PIT-11 10,00 zł 10,00 zł
Podane ceny są cenami brutto - zawierają w sobie podatek VAT.

Oferta dla naszych klientów:

 • jeżeli zeznanie roczne podatnika opiera się tylko na wynikach z działalności gospodarczej, którą rozlicza Biuro Petra i nie występują żadne doliczenia, odliczenia i ulgi, to PIT sporządzany jest w ramach obsługi księgowej firmy, bez żadnych dodatkowych opłat,
 • w pozostałych przypadkach obowiązują powyższe ceny pomniejszone o 10,00 zł.

PAMIĘTAJ!

 1. Ze względu na różny stopień złożoności spraw opłata za rozliczenie innych przypadków, m.in.: Odpłatne zbycie nieruchomości oraz Przychody uzyskane za granicą – wyceniana jest indywidualnie, po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy.
 2. Do rozliczenia ulgi internetowej podaj tylko wydatki za internet faktycznie zapłacone w rozliczanym roku.
 3. Jeżeli rozliczenie ulg będzie wymagało dodatkowych zestawień i obliczeń, Biuro Petra zastrzega sobie prawo do doliczenia opłaty za dodatkowe prace – zazwyczaj 10,00 zł.
 4. Rozliczenie wspólne małżonków może być dokonane tylko wtedy, gdy małżeństwo trwało przez cały rozliczany rok, np. małżeństwo zawarte w roku poprzedzającym rok rozliczany.
 5. Rozliczenie wspólne małżonków może być dokonane nawet wtedy, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w rozliczanym roku żadnych dochodów lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
 6. Nawet jeżeli uzyskany dochód w rozliczanym roku nie powoduje obowiązku zapłaty podatku (czyli nie przekracza 3.091,00 zł), to i tak mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. A jeżeli od tego dochodu pobrano zaliczkę
  na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.

Zapraszamy do kontaktu!

 • telefonicznego: 509 003 309
 • mailowego: kontakt@biuropetra.pl
 • osobistego: pl. Matejki 20/2 lub ul. Dekoracyjna 3b w Zielonej Górze
                   ul. Św. Marcin 47/3 w Poznaniu

Nie warto czekać do ostatniego dnia. Rozliczajmy się wcześniej!

Potrzebujesz więcej informacji? Zobacz na:

Skala podatkowa:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do -
- 85 528 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 - 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł

Podstawą obliczenia podatku jest przychód po odjęciu od niego kosztów uzyskania oraz po odjęciu od tej różnicy przysługujących ulg i odliczeń, ale wyłącznie takich, które odlicza się od dochodu, a nie od podatku.

Kwota wolna od podatku w 2017r. - dla dochodów uzyskanych w 2016r. na poziomie między 11.001 zł a 85.528 zł, wynosi 3.089 zł (po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej - 3.091 zł).

Kogo nie dotyczy skala podatkowa:

 • rozliczających się liniowo (19%)
 • rozliczających ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową,
 • rozliczających prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • zbywających nieruchomości i prawa pokrewne,
 • uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych,
 • dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • nierezydentów, którzy nie wybiorą opodatkowania według skali,
 • zwycięzców w grach i zakładach, z tytułu przychodu z nagród ze sprzedaży premiowej,
 • rozliczających działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza rocznie wartości 200 zł,
 • emerytów i rencistów, z tytułu świadczeń z byłego zakładu pracy,
 • wynagrodzeń za pomoc organom ścigania,
 • oszczędzających na więcej niż jednym IKE,
 • żołnierzy z tytułu odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia służby.

 

Zobacz także:  |  Księgowość dla firm   |   Kadry i płace  | Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16