Skuteczność coachingu opiera się na założeniu, że każdy człowiek jest ekspertem od samego siebie, najlepszym znawcą własnego potencjału i ograniczeń, jedynym, który tak naprawdę wie, co dla niego dobre i właściwe.

Celem procesu coachingowego jest uświadomienie sobie tej wiedzy, skonstruowanie na tej podstawie planu skutecznego działania oraz jego wdrożenie. Rezultatem procesu coachingowego jest zmiana - przeniesienie Klienta z sytuacji obecnej do sytuacji pożądanej, z uwzględnieniem wielu czynników, np.: otoczenie, czas, predyspozycje, koszty itp.

W biznesie coaching ma szczególne zastosowanie w procesie wytyczania kierunków działalności i podejmowaniu w związku z tym decyzji o znaczeniu strategicznym, a następnie wytyczaniu planów operacyjnych. Innymi słowy, dobrze jest, jeśli przedsiębiorca, menedżer czy firma ma:

 • wytyczony kierunek działania (wizja),
 • określone zasady, którymi kieruje się realizując swoją wizję (misja),
 • zdefiniowane cele swojego działania,
 • świadomość posiadanych zasobów,
 • określone szczegółowo potrzeby niezbędne do realizacji celów,
 • znajomość sposobów osiągnięcia tych potrzeb,
 • plan działania,
 • zasoby niezbędne do realizacji planu,
 • poczucie sensu i chęci do pracy.

W tym wszystkim coaching jest bardzo skutecznym narzędziem. Praca coachingowa może być wykonywana w stosunku do pojedyńczej osoby (np. menedżer, specjalista) lub zespołu (np. dział sprzedaży, zespół projektowy), który ma wspólny cel. Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni. Jest on dynamiczny i może łączyć się z innymi formami rozwoju, np. trening interpersonalny, szkolenie, warsztaty.

Zapraszamy do kontaktu - umówiona wcześniej wstępna rozmowa pozwoli Państwu ocenić potrzebę takiej pracy dla siebie, poznać szczegółowe zasady coachingu oraz osobę coacha.

Ciekawym sposobem na sprawdzenie coachingu w praktyce może być praca nad podjęciem jakieś ważnej, trudnej czy pilnej decyzji. Następuje wówczas uporządkowanie i ustrukturyzowanie myślenia, które przynosi jasność i klarowność sytuacji.

Coaching doskonale sprawdza się także w procesie:

 • sprowadzania wizji do poziomu rzeczywistych działań,
 • weryfikacji wytyczonych celów,
 • dokonywania trudnych wyborów,
 • rozwiązywania konkretnych problemów,
 • generowania możliwości działania,
 • poszukiwania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (work-life balance).


Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16