Nowy obowiązek podatnika MSP- Jednolity Plik Kontrolny
Czym jest, kogo dotyczy, jakie są konsekwencje nie spełnenia obowiązku - wyjaśniamy poniżej

Od stycznia 2018 roku, wszyscy podatnicy-"Vatowcy" będą musieli przesyłać do urzędów skarbowych JPK_VAT, czyli kompletne zestawienia (Rejestry VAT) dokumentów sprzedaży i zakupu, które będą służyły przede wszystkim do weryfikacji transakcji między podatnikami w celu zapobiegania oszustwom podatkowym.
W praktyce oznacza to m.in., że:

 • wszystkie dokumenty sprzedaży z danego podmiotu muszą znaleźć się w rejestrach zakupu podmiotów je nabywających,
 • koszty i przychody danego podmiotu mogą być analizowane pod względem spójności, proporcjonalności itp.
 • nierzetelne dokumentowanie transakcji, a także niekompletne rejestry księgowe mogą oznaczać poważne problemy,
 • taki system weryfikacji ma stanowić element e-kontroli skarbowej i służyć do wyłapywania nieścisłości w celu wyjaśnień lub przeprowadzenia właściwej kontroli skarbowej.

Ponadto, od lipca 2018 ww. obowiązek zostanie rozszerzony o tzw. JPK na żądanie i będzie dotyczył także podatników-"nieVatowców". Wówczas podatnik będzie zobowiązany do dostarczenia w ciągu 3 dni innych struktur JPK z informacjami na temat:

 • faktur,
 • ewidencji przychodów,
 • ksiąg rachunkowych i podatkowych, także PKPiR,
 • wyciągów bankowych,
 • obrotów magazynowych.

UWAGA!
Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, US wyśle do podatnika powiadomienie w postaci:

 • e-maila z adresu ckap.automat@ds.mofnet.gov.pl – na adres elektroniczny lub
 • wiadomości tekstowej SMS – na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym.

Należy pamiętać, że:

 • na takie powiadomienia NIE należy odpowiadać -  są generowane automatycznie,
 • powiadomienia nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i wiadomości SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików,
 • po otrzymaniu takiego powiadomienia, najlepiej skontaktować się ze SWOIM opiekunem księgowym.

Źródło:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-malych-srednich-i-duzych-przedsiebiorcow

Szczegółowa informacja o JPK

Informacja o JPK - pobierz

Pamiętaj!

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej - niezłożenie go w terminie może stanowić wykroczenie lub przestępstwo skarbowe,
a kara może wynosić od 200 zł do nawet 19 199 995,20 zł
(szczegóły w pliku do pobrania)

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16