Pełna księgowość do 10 dokumentów 16 - 30 dokumentów 80 – 100
dokumentów
200 – 250
dokumentów
Klasyczne Biuro 350,00 zł 650,00 zł 1 050,00 zł 1 850,00 zł
dodatkowy dokument 15,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł
Nowoczesna Firma 315,00 zł 585,00 zł 945,00 zł 1 665,00 zł
dodatkowy dokument 13,50 zł 7,20 zł 7,20 7,20

Podane ceny są cenami netto za miesiąc obsługi - należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.

  • Ceny obejmują wysyłkę Jednolitych Plików Kontrolnych - JPK_Vat.
  • Ceny w modelu Nowoczesna Firma to 10% mniej od cen w modelu Klasyczne Biuro - poznaj różnicę.

 

 

 

 

Dokument - dowód księgowy, czyli każdy dokument podlegający księgowaniu: faktury sprzedażowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, polecenia księgowania (dot. m.in. amortyzacji, kompensat, przeksięgowania VAT), wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płat, noty księgowe itp.


W przypadku zastosowania automatyzacji w obiegu dokumentów, np. import faktur sprzedaży od 200 pozycji, możliwe jest zastosowanie niższej, indywidualnie ustalonej stawki za dokument, od 4,00 zł netto.

 

Dla nowo otwartych spółek, na dobry początek ich działalności, oferujemy pakiet "nieaktywna spółka" już od 150 zł netto za miesiąc, przy zachowaniu następujących warunków:
- do 5 dokumentów,
- brak dokumentów przychodowych, dokumentów walutowych oraz zagranicznych,
- brak pracowników.
 

Cennik uzupełniający cena netto
Opłata za różnicę kursową – rozumianą jako powstałą w wyniku pojedynczej zapłaty za jeden dokument walutowy (opłata obejmuje wyliczanie różnicy kursowej wynikającej z prowadzenia rachunku walutowego) 3 zł / różnicę
Opłata za nieterminowe dostarczenie/wprowadzenie dokumentów w miesiącu, w którym mają zostać rozliczone (nie powodujące konieczności sporządzania korekt deklaracji podatkowych)
od 1 zł do 3 zł / dokument
Sprawozdanie roczne, w tym:
Bilans, Rachunek zysków i strat (Rachunek wyników), Informacja dodatkowa,
Sprawozdanie Zarządu, Uchwały Zgromadzenia wspólników,
druk do KRS Z-30, KRS-ZN dla podmiotów nie będących średnimi i dużymi przedsiębiorstwami
KB: średnia miesięcznych opłat z ostatnich 12 m-cy za usługi księgowe
NF: 150% ww. opłaty,
nie mniej niż 500 zł
Sprawozdanie roczne dla spółki nieaktywnej w całym okresie obejmowanym przez sprawozdanie 250 zł
Sporządzenie bilansu - na życzenie Klienta od 150 zł
Sporządzenie rachunku zysków i strat - na życzenie Klienta od 100 zł

Podane ceny są jednostkowymi cenami netto - należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.

Ceny dotyczą dostępu do Petra24 dla jednego użytkownika, tzn. jeden login i hasło umożliwiające jednoczesną pracę tylko jednego użytkownika, przy czym ten sam użytkownik może logować się w różnym czasie z różnych miejsc, np. z biura i z domu lub z innego dowolnego miejsca.

Biuro Petra zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi księgowej - obniżenia lub podwyższenia opłaty za obsługę księgową, m.in. w następujących przypadkach:
- sprzedaż masowa, np. sklepy internetowe, kasa lub drukarka fiskalna,
- obsługa dokumentów walutowych,
- występowanie w działalności firmy operacji wymagających większego nakładu pracy księgowej, np. wycena produkcji,
  rozdzielniki kosztów,
- ponadstandardowe wymagania klienta, np. prowadzenie księgowości zarządczej.

W przypadku wyceny innej niż w ww. cenniku, Klient zostanie poinformowany o nowej proponowanej cenie przed wykonaniem usługi.

Co obejmuje cena:

W cenie usług księgowych oferujemy - Zobacz więcej


Cennik w formacie PDF

Cennik książka i ryczałt - pobierz pdfPetra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16