Pełna księgowość nieaktywna spółka do 10 dokumentów 16 - 30 dokumentów 80 – 100
dokumentów
200 – 250
dokumentów
Klasyczne Biuro 150,00 zł 350,00 zł 650,00 zł 1 050,00 zł 1 850,00 zł
dodatkowy dokument   15,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł
Nowoczesna Firma 150,00 zł 315,00 zł 585,00 zł 945,00 zł 1 665,00 zł
dodatkowy dokument   13,50 zł 7,20 zł 7,20 7,20

Podane ceny są cenami netto za miesiąc obsługi - należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.
Ceny obejmują wysyłkę Jednolitych Plików Kontrolnych - JPK_Vat oraz pozostałych JPK, na życzenie Urzędu Skarbowego.

Ceny w modelu Nowoczesna Firma to 10% mniej od cen w modelu Klasyczne Biuro - poznaj różnicę.

 

Pakiet "nieaktywna spółka", inaczej martwa spółka (niezależnie od modelu):
- do 5 dokumentów, bez dokumentów przychodowych,
- brak pracowników,
- brak dokumentów walutowych oraz zagranicznych.
 

Dokument - dowód księgowy, czyli każdy dokument podlegający księgowaniu: faktury sprzedażowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, polecenia księgowania, wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płat, noty księgowe itp.

Dodatkowe dokumenty mogą zostać rozliczone do 6 miesięcy wstecz.

 

Cennik uzupełniający cena netto
Opłata za różnicę kursową – rozumianą jako powstałą w wyniku pojedynczej zapłaty za jeden dokument walutowy (opłata obejmuje wyliczanie różnicy kursowej wynikającej z prowadzenia rachunku walutowego) 3 zł / różnicę
Opłata za nieterminowe dostarczenie/wprowadzenie dokumentów w miesiącu, w którym mają zostać rozliczone (nie powodujące konieczności sporządzania korekt deklaracji podatkowych)
od 1 zł do 3 zł / dokument
Sprawozdanie roczne, w tym:
Bilans, Rachunek zysków i strat (Rachunek wyników), Informacja dodatkowa,
Sprawozdanie Zarządu, Uchwały Zgromadzenia wspólników,
druk do KRS Z-30, KRS-ZN dla podmiotów nie będących średnimi i dużymi przedsiębiorstwami
KB: średnia miesięcznych opłat z ostatnich 12 m-cy za usługi księgowe
NF: 150% ww. opłaty,
nie mniej niż 500 zł
Sprawozdanie roczne dla spółki nieaktywnej w całym okresie obejmowanym przez sprawozdanie 250 zł
Sporządzenie bilansu - na życzenie Klienta od 150 zł
Sporządzenie rachunku zysków i strat - na życzenie Klienta od 100 zł

Podane ceny są jednostkowymi cenami netto - należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.

Ceny dotyczą dostępu do Petra24.pl dla jednego użytkownika, tzn. jeden login i hasło umożliwiające jednoczesną pracę tylko jednego użytkownika, przy czym ten sam użytkownik może logować się w różnym czasie z różnych miejsc, np. z biura i z domu lub z innego dowolnego miejsca.

Biuro Petra zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi księgowej - obniżenia lub podwyższenia opłaty za obsługę księgową, m.in. w następujących przypadkach:
- sprzedaż masowa, np. sklepy internetowe, kasa lub drukarka fiskalna,
- obsługa dokumentów walutowych,
- występowanie w działalności firmy operacji wymagających większego nakładu pracy księgowej, np. wycena produkcji,
  rozdzielniki kosztów,
- ponadstandardowe wymagania klienta, np. prowadzenie księgowości zarządczej.

W przypadku wyceny innej niż w ww. cenniku, Klient zostanie poinformowany o nowej proponowanej cenie przed wykonaniem usługi.

Co obejmuje cena:


Cennik w formacie PDF

Cennik książka i ryczałt - pobierz pdfPetra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16