Cennik uzupełniający Cena netto
Opłata za różnicę kursową – rozumianą jako powstałą w wyniku pojedynczej zapłaty za jeden dokument walutowy (opłata obejmuje wyliczanie różnicy kursowej wynikającej z prowadzenia rachunku walutowego) 3 zł / różnicę
Opłata za nieterminowe dostarczenie/wprowadzenie dokumentów w miesiącu, w którym mają zostać rozliczone (nie powodujące konieczności sporządzania korekt deklaracji podatkowych) od 1 zł do 3 zł
/ dokument

Księgowe zamknięcie roku, czyli sporządzenie zaznania rocznego wyłącznie na bazie rozliczanej przez Biuro Petra działalności gospodarczej, nie wiązę się z żadną dodatkową opłatą. Jeżeli do rozliczenia dochodzą inne czynniki, np. dodatkowe źródła dochodów, rozliczenie ze współmałżonkiem, ulgi - nasi klienci otrzymują zniżkę.

Zobacz szczegóły»

Podane ceny główne dotyczą dostępu do Petra24.pl dla jednego użytkownika, tzn. jeden login i hasło umożliwiające jednoczesną pracę tylko jednego użytkownika, przy czym ten sam użytkownik może logować się w różnym czasie z różnych miejsc, np. z biura i z domu lub z innego dowolnego miejsca.

Biuro Petra zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi księgowej - obniżenia lub podwyższenia opłaty za obsługę księgową, m.in. w następujących przypadkach:
- sprzedaż masowa, np. sklepy internetowe, kasa lub drukarka fiskalna,
- obsługa dokumentów walutowych,
- występowanie w działalności firmy operacji wymagających większego nakładu pracy księgowej, np. wycena produkcji,
  rozdzielniki kosztów,
- ponadstandardowe wymagania klienta, np. prowadzenie księgowości zarządczej.

Co obejmuje cena:

W cenie usług księgowych oferujemy - Zobacz więcej


Cennik w formacie PDF

Cennik książka i ryczałt - pobierz pdf

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16