Usługi kadrowo-płacowe Jednostkowa
cena netto
Umowa o pracę - prowadzenie płac 30 zł
Umowa o pracę - prowadzenie kadr i płac 40 zł
Umowa cywilno-prawna (zlecenie, kontrakt menedżerski) - ze składkami ZUS 30 zł
Umowa cywilno-prawna (zlecenie, umowy o dzieło) - bez składek ZUS 20 zł
Powołanie z podatkiem 30 zł
Powołanie bez podatku 20 zł
Umowa o pracę z harmonogramem - prowadzenie kadr i płac 50 zł
Umowa o pracę dla obcokrajowców - prowadzenie kadr i płac 50 zł
Obsługa ZUS właścicieli (zgłoszenia i zmiany, informacja o wysokości składek, przygotowanie przelewu, zasiłki, deklaracje) 15 zł
Samodzielnie opłacający składki (zatrudnienie przez podmioty zagraniczne) - prowadzenie płac i kadr 70 zł
Dodatkowa lista płac (np. premie, ryczałty) - opłata za 1 pracownika 10 zł
Założenie teczki akt osobowych dla nowo zatrudnionego pracownika 30 zł
Obsługa PFRON, NFZ oraz US Jednostkowa
cena netto
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej do PFRON 100 zł
Sporządzenie wniosku do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzenia lub
o refundację składek - dla 1 osoby
25 zł
Sporządzenie deklaracji do PFRON pracodawców zwolnionych z wpłat (INF-1, INF-2) 50 zł
Sporządzenie deklaracji do PFRON pracodawców zobowiązanych do wpłat (DEK) 100 zł
Wniosek do NFZ o EKUZ + załączniki i pisma do ZUS i NFZ
- dla pracowników i pierwszy dla osób prowadzących działalność gospodarczą - dla 1 osoby
50 zł
Wniosek do NFZ o EKUZ + załączniki i pisma do ZUS i NFZ
- kolejne, po pierwszym, dla osób prowadzących działalność gospodarczą - dla 1 osoby
100 zł
Weryfikacja i uzgodnienie z US zaległości podatkowych (PIT-4, PIT-8AR)
przed złożeniem deklaracji podatkowej
70 zł
Usługi za okres nieobsługiwany przez Biuro Petra Jednostkowa
cena netto
Sporządzenie RP-7 (w zależności m.in. od obejmowanego okresu) od 100 zł
Sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-40 50 zł
Sporządzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA 100 zł

Uwaga! Porównując ceny usług kadrowo-płacowych warto zwrócić uwagę na zakres, jaki cena obejmuje:
           czy deklaracje, zaświadczenia, dostęp do programu są, jak u nas, bez żadnych dodatkowych opłat?

Podane ceny są cenami netto - należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.

Ww. ceny odnoszą się do jednej umowy, jednego zatrudnionego, jednej deklaracji itd.

Biuro Petra zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi kadrowo-płacowej, w zależności od następujących warunków:
- ilość pracowników,
- zmienność parametrów zatrudnienia, np. brak premii,
- średnia rotacja pracowników,
- model systemu płacowego.

W przypadku odstąpienia od ww. cen lub wyceny usługi niestandardowej, Klient zostanie poinformowany o proponowanej cenie przed wykonaniem usługi. 

Co obejmuje cena:

  • PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40
    oraz RP-7
  • dostęp do Petra24.pl - umowy, terminy, absencje
  • przelewy do ZUS i US oraz wynagrodzeń

W cenie usług księgowych oferujemy - Zobacz więcej


Cennik w formacie PDF

Cennik książka i ryczałt - pobierz pdfPetra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16